Taniec na rurze Wrocław, Pole Dance we WroclawiuNIE ZAPOMNIJ ZABRAĆPiktogram w ręku Piktogram-koszykówki Piktogram Butelka Piktogram na ręczniki

BUTY RĘCZNIK BUTELKA WODY STRÓJ SPORTOWY
Regulamin

1.1. Zapisy są dostępne dla wszystkich chętnych, którzy wykupią karnet lub wejście jednorazowe. Decyzja o uczestnictwie w zajęciach jest równoznaczna z przeczytaniem, akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania zasad zawartych w następujących warunkach.

1.2. Klient może zapisać się na zajęcia przez e-mail lub telefon (przy zapisie należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu).

1.3.Ilość osób w grupie jest ograniczona. Utworzenie nowej grupy, następuje poprzez zapisanie się 5 osób.

1.4. W przypadku zapełnienia listy, pełna grupa zostaje zamknięty.

1.5. W przypadku małej ilości klientów Music & Motion ma prawo rozwiązać grupę. W tym przypadku, Music & Motion proponuje udział w innej grupie lub zwrot pieniędzy wpłaconych przez Klienta za niewykorzystane zajęcia.

1.6. Opłata za uczestnictwo jest pobierana w formie przedpłaty przelewem bankowym, PayU lub gotówką w recepcji Music & Motion w ciągu dwóch dni po zapisaniu się na zajęcia. Jeżeli wpłacona była tylko zaliczka, pozostała kwota powinna być wypłacona nie później niż w pierwszym dniu zajęć. W przypadku przedłużenia karnetu, płatności muszą być dokonywane na tydzień przed końcem jego ważności.

1.7. Po wniesieniu opłaty, otrzymasz karnet uprawniający do udziału w zajęciach.

1.8. Wydany karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. W przypadku utraty, duplikat jest wydawany za opłatą.

1.9.Karnet musi być wykorzystany w określonym terminie ważności, po którym traci swoją ważność. W przypadku okoliczności losowych lub braku zajęć w wyznaczonym terminie, mogą wziąć udział w zajęciach innej grupy o podobnym poziomie, ale tylko w okresie ważności karnetu. Jeśli klient przedłuża karnet na kolejny miesiąc, odrabianie zajęć możliwe jest do końca okresu nowego karnetu.

1.10.Nieobecności lub odrabianie zajęć muszą być zgłaszane co najmniej dwa dni przed treningiem.

1.11. W przypadku braku obecności Klienta na treningu lub kursu, jak również rezygnacja z zajęć Music & Motion Klient nie zwraca zapłaconej kwoty.

1.12. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc priorytet mają osoby zapisane, które opłaciły karnet za dany kurs.

1.13. W zajęcia mogą uczestniczyć tylko osoby, którzy są na liście uczestników lub które dokonały opłaty.

1.14. Przed zajęciami klient zobowiązany jest zgłosić się do recepcji w celu weryfikacji płatności i okazania karnetu w celu odznaczenia.

1.15. Bez zgody właściciela, w zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby towarzyszące.

1.16. Wszelkie zmiany w zakresie płatności i / lub grafiku klient zostanią przekazane e-mailem, lub ustnie podczas zajęć.

CENNIK

2.1 Music & Motion zastrzega sobie prawo do zmiany cen i zobowiązuje się umieścić informację o planowanej zmianie co najmniej 1 miesiąc z góry na stronie musicandmotion.pl lub na Facebooku fan page.

2.2. Cennik udziału w zajęciach:

POLE DANCE, SZARFY, KOŁA, BUNGEE

- 8 wejść do wykorzystania w ciągu miesiąca = 270 zł, płatne na 7 dni przed rozpoczęciem kursu lub na 7 dni przed końcem ważności karnetu.
- 4 wejścia do wykorzystania w miesiącu = 160 zł, płatne na 7 dni przed rozpoczęciem kursu lub przez 7 dni przed końcem ważności karnetu.

- Płatności dokonane w pierwszym dniu zajęć podrażają karnet o 20 zł.

- Zajęcia indywidualne = 130 zł pełna godzina (60 min).

- 1 Wejście = 50 zł.

FITNESS, TANIEC

- 8 wejść do wykorzystania w ciągu miesiąca = 170 zł, płatne na 7 dni przed rozpoczęciem kursu lub na 7 dni przed końcem ważności karnetu.
- 6 wejścia do wykorzystania w miesiącu = 140j zł, płatne na 7 dni przed rozpoczęciem kursu lub przez 7 dni przed końcem ważności karnetu.

- 4 wejścia do wykorzystania w miesiącu = 100 zł, płatne na 7 dni przed rozpoczęciem kursu lub przez 7 dni przed końcem ważności karnetu.

- Płatności dokonane w pierwszym dniu zajęć podrażają karnet o 20 zł.

- Zajęcia indywidualne = 130 zł pełna godzina (60 min).

- 1 Wejście = 35 zł.

WIECZORY PANIEŃSKIE

1 godzina 65zł/os. (minimum 200zł)
1,5 godziny 75zł/os. (minimum 250zł)
2 godziny 85zł/os. (minimum 300zł)
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

1 godzina dla pary 130 zł

1 osoba instruktor partneruje 125 zł

BEZPIECZEŃSTWO

3.1. Osoby biorące udział w zajęciach pole dance, robią to na własne ryzyko. Music & Motion nie ubezpiecza klientów przed wypadkami i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki, szkody, obrażenia lub szkody spowodowane podczas ćwiczeń.

3.2. Kobiety w ciąży i po porodzie nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

3.3. Osoby, które mają problemy zdrowotne, które nie mogą trenować (taniec, fitness, gimnastyka) oraz osoby zażywające leki, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać na ich zdolności fizyczne i umysłowe, nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

3.4. Music & Motion nie ponosi odpowiedzialności za mienie klientów. Wskazane jest, aby zabierać kosztowności ze sobą na zajęcia.

3.5.Na pierwsze zajęcia klient przychodzi w komfortowym i sportowym stroju. Po przejściu do następnego poziomu instruktor poinformuje o zmianie na odpowiednie ubranie.

3.6. Przed zajęciami zmiana obuwia jest obowiązkowa. Klient powinien mieć na sobie czyste, nieniszczące parkietu zmienne obuwie sportowe. Można też ćwiczyć w baletkach lub boso.

3.7. Przed ćwiczeniami NIE SMARUJEMY się balsamami, kremami itd (to zmniejsza przyczepność, a także zwiększa ryzyko wypadku).

3.8. Podczas treningu należy zdjąć wszelką biżuterię (zegarki, bransoletki, pierścionki, kolczyki), które mogą spowodować obrażenia i siniaki.

3.9. Klient zobowiązuje się dbać o sprzęt, który używa i zgłaszać wszelkie nietypowe sytuacje instruktorowi.

3.10. Pole (rury do tańca), mogą być czyszczone wyłącznie w tym celu przystosowanym płynem.

3.11. Zabrania się na własną rękę odkręcania lub luzowania rury bez zgody instruktora.

3.12. Za szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Klienta poleceń instruktora, odpowiedzialność ponosi klient.

3.13.Klient nie może wykonywać samodzielnie figury bez zgody instruktora, chyba że instruktor wyrazi zgodę.

3.14. Ze względu na bezpieczeństwo i uniknięcia kontuzji ważne jest aby się nie spóźniać na zajęcia.

3.15. Na salę nie można wnosić napoji w puszkach, kubki plastikowe, gorące napoje i jedzenie.

3.16. Zakaz żucia gumy (możliwość zachłyśnięcia).

4. WARUNKI OGÓLNE

4.1. Zajęcia są otwarte tylko dla dorosłych (osoby niepełnoletnie tylko za pisemną zgodą rodziców).

4.2. W przypadku choroby lub niezdolności instruktora Music & Motion poprowadzenia zajęć, ma prawo wyznaczyć innego instruktora bez uprzedzania klientów.

4.3. W sytuacjach losowych Music & Motion ma prawo do odwołania zajęć. Będą one realizowane w innym terminie uzgodnionym z klientem. Jeśli klient nie może wziąć w nich udział, niewykorzystana kwota nie będzie potrącona z jego karnetu.

4.4. Music & Motion ma prawo do zmiany harmonogramu i / lub opłat za zajęcia i zobowiązuje się umieścić informację o planowanej zmianie co najmniej 1 miesiąc z góry na stronie musicandmotion.pl.

4.5. Music & Motion może umieszczać zdjęcia i filmy do celów promocji i reklamy, po uprzedniej akceptacji przez Klienta. W tym przypadku klient wyraża zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w przypadku publikacji zdjęć, filmów i imprez organizowanych przez Music & Motion.

4.6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Music & Motion do informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. U. Nr.101 poz 926.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1. Instruktorzy nie mają wykształcenia medycznego. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do sprawności fizycznej, zdolności do wykonywania ćwiczeń, należy zasięgnąć niezależnej porady lekarza przed.

5.2. Poprzez nabycie karnetu lub pojedynczego wejścia Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala mu na korzystanie z zakupionych usług.

5.3. Kupując karnet lub pojedyncze wejście Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu Music & Motion i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

5.4. Naruszenie porządku publicznego lub postanowieniami niniejszego Regulaminu jest podstawą do wykluczenia klienta Music & Motion. W tym przypadku opłata przepada. Równowartość niewykorzystanych zajęć nie podlega zwrotowi.

Regulamin płatności PayU

1. ZASADY ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

1.1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI Regulamin określa warunki i zasady płatności za usługi poprzez stronę internetową https://musicandmotion.pl na rzecz Music & Motion Centrum Tańca i Fitness zwanego dalej Sprzedającym z siedzibą

ul. Powstanców Śląskich 159

53-505 Wrocław

NIP 8982046142

REGON 022219543

tel. 731182838

musicandmotion.pl

1.2. Podmiotem świadczącym usługę PayU, zwaną dalej „Usługą PayU” na rzecz Użytkowników jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495, zwana dalej „Operatorem płatności”. Operator płatności realizując Usługę PayU występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.). Organem sprawującym nadzór nad Operatorem płatności jest Komisja Nadzoru Finansowego. 1.3. W celu korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów. 1.4. Każda osoba dokonująca płatności za usługi (zwana dalej Klientem, Kupującym, Użytkownikiem) na stronie https://musicandmotion.pl na rzecz Music & Motion jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad. 1.5. W momencie opłacania usługi, Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. 2. USŁUGA PAYU DLA KUPUJĄCYCH 2.1. Operator płatności świadcząc Usługę PayU na rzecz Kupującego dokonuje przekazania otrzymanych środków na rachunek płatniczy Sprzedającego nie później niż w terminie do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Operatora płatności zlecenia płatniczego od Kupującego. Otrzymanie zlecenia płatniczego przez Operatora płatności następuje w dniu, w którym rachunek bankowy Operatora płatności został uznany kwotą wynikającą z przelewu dokonanego przez Kupującego. 2.2. Operator płatności świadczy Usługę PayU na podstawie złożonego przez Kupującego zlecenia płatniczego, którego złożenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym Kupujący wskazuje osobę Sprzedającego (możliwe jest jednoczesne złożenie wielu zleceń płatniczych poprzez wskazanie wielu Sprzedających), kwotę wpłaty oraz tytuł prawny do dokonania wpłaty. Brak wymaganej wpłaty w ciągu 10 dni od daty złożenia wniosku powoduje automatyczne unieważnienie zlecenia.
3. USŁUGA PAYU DLA SPRZEDAJĄCYCH
3.1. Operator płatności świadcząc usługę PayU na rzecz Music & Motion (zwanego dalej Sprzedającym) prowadzi rachunek płatniczy Sprzedającego oraz na zlecenie Sprzedającego dokonuje przekazania środków zgromadzonych na rachunku płatniczym na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego lub przekazem pocztowym z zastrzeżeniem art. 1.9. b. Usługa PayU dla Sprzedającego powadzona jest na podstawie umowy ramowej, której postanowienia zawarte są w niniejszym regulaminie.
4. SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA USŁUGI
4.1. W ramach Usługi PayU Operator płatności obsługuje: a. płatności dokonywane w drodze przelewów elektronicznych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych, b. płatności dokonywane w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych, c. płatności dokonywane przy użyciu kart płatniczych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym, d. płatności dokonywane za pomocą innych metod udostępnionych przez Operatora płatności, umożliwiających spłatę zobowiązań Kupujących wobec Sprzedających. 4.2. Wykaz form płatności udostępnionych w ramach Usługi Płatności Kartami Płatniczymi: Karty organizacji Visa: – kredytowe i z odroczoną płatnością – debetowe – biznesowe Karty organizacji MasterCard: – kredytowe i z odroczoną płatnością – debetowe – biznesowe – kredytowe – debetowe – biznesowe – Maestro
5. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
5.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Operator płatności. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez Operatora płatności, w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów Operatora płatności i podmiotów współpracujących. Użytkownik korzystając z Usługi PayU nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody. 5.2. Dane Użytkowników mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 5.3. Operator płatności zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w przepisach prawa pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. 5.4. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Operatora płatności poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. 5.5. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników strony https://musicandmotion.pl są przetwarzane przez Music & Motion. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia płatności za usługę i tylko w takim celu będą wykorzystywane. 5.6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). 5.7. Klient zobowiązuje się zawiadomić niezwłocznie Music & Motion o korzystaniu z jego danych przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. 6.2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres Operatora płatności lub elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej PayU: http://www.payu.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagi oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. 6.3. Operator płatności rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 6.4. Użytkownik wyraża zgodę, na to by odpowiedź na reklamację wysyłana została na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator płatności może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta. 6.5. Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z Operatorem płatności, w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z przeprowadzanymi przez wystawców kart płatniczych reklamacjami oraz instytucjami finansowymi, a także organami nadzoru, w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich niezbędnych informacji dotyczących transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana płatność oraz na każde wezwanie Operatora płatności, w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, dostarczyć Operatorowi płatności, kopie dokumentów dotyczących realizacji transakcji, w ramach której Użytkownik zrealizował płatność dokonaną kartą płatniczą lub przelewem z wykorzystaniem usługi, w tym: kopię potwierdzenia nabycia towaru lub usługi. Użytkownik zobowiązany jest przechowywać te dokumenty przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty realizacji płatności.

POLE DANCE POLE DANCE POLE ART POLE ART POLE VERTICAL POLE VERTICAL POLE FITNESS POLE FITNESS POLE FITNESS POLE DANCE KIDS

POLE DANCE ART

Regulamin zajęć taniec/fitnes:

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zapoznania i przestrzegania regulaminu zajęć.
2. W zajęciach mogą brać udział osoby, które ukończyły 15 rok życia i wniosły jednorazową opłatę za wstęp na zajęcia.
3. Osoby poniżej 15 roku życia mogą przebywać na sali, na której prowadzone są zajęcia i uczestniczyć w zajęciach wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych, które ponoszą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
4. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie maja żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń tanie/fitness i uczestniczą w zajęciach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania ćwiczeń taniec/fitness tj. w szczególności znaczne pogorszenie samopoczucia, bóle kręgosłupa, stawów, mdłości, zawroty głowy i inne- należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości instruktorowi.
6. Wniesienie opłaty za patycypację w zajęciach oraz złożenie podpisu na liście uczestników jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczetnika zajęć z treścią regulaminu, z zaakceptowaniem regulaminu oraz złożeniem oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w zajęciach.
7. Uczestnicy zajęc są zobowiązani do zmiany obuwia na obuwie sportowe przeznaczone do ćwiczeń jak również odzież na odzież sportową.
8. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na sali, w której prowadzone są zajęcia.
9. Bez zgody organizatora oraz uczestników zajęć nie można filmować oraz fotografować zajęć taniec/fitness.
10. Zajęcia trwają 50 minut.
11. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona, a o uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność wniesionych opłat.
12. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie napojów i uzupełnianie płynów w trakcie zajęć.

zumba fitness zumba fitness zumba fitness zumba fitness zumba fitness